Home » Phim ảnh » Hội nghị thứ hai của Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại.

vovinam conference video-HD 720p Video Sharing from Bluemotion Studios on Vimeo.

Hội nghị thứ hai của Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại.

Check Also

KHÓA THI HỒNG ĐAI 2015

– Vào lúc 8g00 sáng ngày 21/05/2015 tại Võ đường Vovinam – Việt Võ Đạo ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *