Home » Phim ảnh » Hội nghị thứ hai của Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại.

vovinam conference video-HD 720p Video Sharing from Bluemotion Studios on Vimeo.

Hội nghị thứ hai của Hội Đồng Võ sư Tương Trợ Hải Ngoại.

Check Also

Lễ Giỗ Cố Võ Sư Nguyễn Lộc, Sáng Tổ Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo Tại San Jose.

Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2015, Tại trường Franklin – San Jose, một buổi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *