Home » Luyện Tập

Luyện Tập

VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN

Ghi chép : Trong những năm gần đây, trên bước đường phát triển, Vovinam đã được nhiều tổ chức, thành phần xã hội quan tâm. Bên cạnh các trung tâm, câu lạc bộ thể dục thể thao, trường học, một số nhà chùa cũng tổ chức lớp tập Vovinam nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục đạo ...

Read More »

Lễ giỗ Cố VS Chưởng Môn Lê Sáng tại Damstad (Germany)

Ngày 20 tháng 9 đến 25 tháng 9 năm 2013, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã tổ chức lễ giỗ Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 3 tại thành phố Damstad – Germany . Đây là một chương trình lễ Giỗ trong một Đại Gia Đình thân thương Việt Võ Đạo, tất cả cùng nhau tề tựu ...

Read More »