Home » Thông Tin khác

Thông Tin khác

Bản tin về tang lễ của Phu Nhân Sáng Tổ Nguyễn Lộc cùng tiểu sử của Bà.

Nhận được tin buồn từ Mục sư Nguyễn Quang, Ban thông tin Thư Viện Vovinam Việt Võ Đạo đã gởi thông báo đến quý đồng môn xa gần về lễ tang của Phu Nhân Sáng Tổ, Các môn sinh khắp nơi đã gởi lời chia buồn, phân ưu đến Mục Sư Nguyễn Quang cùng gia đình Phu Nhân Sáng Tổ.. ...

Read More »

MỪNG TÂN HÔN 2 HLV TRỊNH QUANG CHÍNH & TRƯƠNG THỊ TÚY 12/08/2013

  ” YÊU NHAU, KHÔNG CHỈ HAI NGƯỜI NHÌN NHAU, MÀ CÙNG NHÌN CHUNG VỀ MỘT HƯỚNG “. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HƯƠNG TẠI TỔ ĐƯỜNG LỄ RA MẮT ĐÔI UYÊN ƯƠNG : TRƯƠNG THỊ TÚY & TRỊNH QUANG CHÍNH   I. LỜI MC : Kính thưa Quý quan viên hai Họ, Quý võ sư và Quý đồng môn kính mến ! ...

Read More »

Chuẩn Hoàng đai

  MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN Số : 04 /HĐVSCQ/QĐ —————— Việt Nam, ngày 27 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ sung màu đai dành cho thiếu niên. – Căn cứ Quyết định của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng v/v thành lập Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái ...

Read More »